O firmie

Samorządowa Instytucja Kultury

Biuro Festiwalowe IMPART 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław

 tel./fax (71) 343 29 62
impart@impart.art.pl
www.impart.art.pl
NIP : 899 273 65 81
REGON : 021907583

Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 37/2012 z 02.07.2012r.

 Konto bankowe BZ WBK I o/ Wrocław nr 37 1090 2398 0000 0001 1026 5218

Osoby reprezentujące firmę:
Krzysztof Maj – Dyrektor Generalny