O firmie

Samorządowa Instytucja Kultury

Biuro Festiwalowe IMPART 2016
ul. Świdnicka 8 b
50-067 Wrocław

tel / fax: 71 712 75 75
impart@impart.art.pl
www.impart.art.pl
NIP : 899 273 65 81
REGON : 021907583

Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 37/2012 z 02.07.2012r.

Osoby reprezentujące firmę:
Krzysztof Maj – Dyrektor Generalny