Wykonanie oraz najem wraz z obsługą scenografii, systemu oświetlenia, systemu nagłośnienia, systemu projektorów video i systemu obsługującego video mapping do Ceremonii Wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2016, która odbędzie się 10 grudnia 2016r. w Sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w ramach programu Europejska Stolica Kultury – Wrocław 2016 – zgodnie z projektem Wykonawcy.

Udostępnienie terenu na potrzeby organizacji wydarzenia pn. Literacki Woodstock – Ogólnopolski Zlot Dyskusyjnych Klubów Książki we Wrocławiu w 10-lecie istnienia klubów, odbywającego się w dniach 27-31 lipca 2016r. wraz z zapewnieniem cateringu dla uczestników wydarzenia realizowanego w ramach pełnienia przez Wrocław tytułu Światowej Stolicy Książki UNESCO oraz będącego elementem programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.